Allerjik konjonktivit

ALLERJİK KONJONKTİVİT (VERNAL KONJONKTİVİT)

    Çocuklarda özellikle bahar ve yaz aylarında görülen tekrarlayıcı bir alerjik konjonktivit şeklidir.Erkek çocuklarda daha sık izlenen bu hastalık en çok  hayatın ilk on yılında görülürAlerjik bünyesi olanlarda ve ailesinde alerji hikayesi olanlarda daha sık rastlanmaktadır.
   Etyolojide polenler, ev tozları, hayvan tüyleri gibi bazı alerjenler sorumlu tutulmuşlardır.Genellikle nisan ve ağustos aylarında alevlenme gösterir. Hastalık genelde 4-10 yıl sürer, ergenlik döneminin sonuna doğru %95 olguda iyleşme görülür. %5 olgu ise atopik konjonktivit şeklinde devam eder.
    Vernal konjonktivit, konjonktivada etkilenen bölgeye göre palpebral, limbal ya da mixt tip olarak görülebilir. Kapak altında ya da gözün saydam tabakasına(kornea) komşu bölgelerde oluşan  papiller hipertrofi (kaldırımtaşı manzarası) vernal konjonktivitin en belirgin oküler bulgusudur. Bunun yanında konjonktival hiperemi, limbal infiltrasyon ve punktat keratopati görülebilir. İlerlemiş olgularda kornea da kapaktaki kabarık bölgelerin sürtünmesi sonucu tahriş ve yaralanmalar  meydana gelebilir. Vernal konjonktiviti olan çocuklarda kornea’nın yapısal bir hastalığı olan keratakonus’un gelişme riski daha yüksektir.
 Hastalardaki en belirgin şikayet kaşıntı ve kızarıklıktır. Bunun dışında ışıktan rahatsız olma yanma,sulanma,yabancı cisim hissi, hafif kapak düşüklüğü ve çapaklanma da görülebilir. Şikayetler tipik olarak akşam saatlerinde artar. Özellikle açık havada  geçirilen zamanlardan sonra   göz daha fazla alerjene maruz kalacağından kızarıklık ve kaşıntı şikayetleri artacaktır.
    Hastalığın tedavisinde standart bir protokol yoktur.Öncelikle hastanın alerjen maddelerden uzaklaştırılması hedeflenir. Gözü kaplayan güneş gözlükleri alerjenle direk teması azaltacağı için önerilmektedir.Soğuk kompres vazokonstriksiyon yaptığından dolayı faydalı olabilir.Bunların dışında semptomların görüldüğü süre boyunca   anti allerjik , kortikosterod, asetil sistein ve siklosporin gibi topikal damlalar kullanılır.Ağır olgularda bağışılık baskılayıcı ilaçlar kullanılabilir   göz kapağına steroid enjeksiyonları ya da krioterapi yapılabilir. Kronik ve tekrarlayan  bir hastalık olmasından dolayı tedavi yeterli dozlarda ve sürelerde yapılmazsa şikayetler çoğu zaman yeniden ortaya çıkmaktadır.