Renk körlüğü

color

Renk körlüğü, belirli renkleri kısmen veya tamamen görememe,ayırt edememe ,seçememe hastalıklarına verilen genel bir addır. Genellikle kalıtsal bir hastalık olan renk körlüğü yüksek oranda Ultraviole ışığa maruz kalanlarda da gelişebilmektedir.

Gözün retina tabakasında yer alan ve işlevlerinden biri  renk algılama olan  koni hücreleri, 3 temel renk olan kırmızı , mavi ve yeşil renkleri algılamak üzere farklılaşmışlardır .Renk spektrumundaki farklı renklerin  algılanması  bu 3 ayrı renk konisinin değişik oranlarda uyarılması ile gerçekleşir.

Normal bir insanın renk görmesi, üç ayrı cins koni hücresinin uyum içinde çalışması ile olmaktadır.Bu tür normal görüş trikromat renk görme olarak adlandırılır

Eğer farklı koni hücrelerinden biri eksikse  mevcut hastalık, dikromatik görme  , ikisi eksikse monokromatik görme olarak adlandırılır. Bu iki hastalığa  aynı zamanda kısmi renk körlüğü de denebilir.  Eğer renk algılayacak koni hücresi yoksa kişi renkleri yalnızca siyah ve beyaz olarak algılar ve anopia  ya da total renk körlüğü denilen durum ortaya çıkar .

Bunun dışında bazı insanlar trikromat olmakla birlikte renk ayırabilme kabiliyetleri zayıf olabilir. Bu durum ise renk görme bozukluğu ya da anomalisi olarak adlandırılır.

Renk görme yetisinin değerlendrilmesi en sık Ishihara testi ile  yapılmaktadır .Bu testin şüpheli olduğu durumlarda anamoloskopi ya da lantern testi gibi daha objektif üst düzey testler gerekebilir.