Özgeçmiş

Op. Dr. Ali SİPAHİER

Kişisel Bilgiler:

 

Doğum Yeri, Tarihi : Adapazarı, 1971
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta Adresi : [email protected]
Telefonu : 0212 467 75 00

Eğitimi:

Tıp Fakültesi : 1995, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Uzmanlık : 2000, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi


Çalıştığı Kurumlar:
 •   Bayrampaşa Göz Hastanesi  (2012 –
 •   Hisar intercontinental Hospital (2006-2012)
 •   Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa GözHastanesi (2000-2006)
 •   Göz Nurunu Koruma Vakfı Avcılar Göz Merkezi  (2000-2006)
 •   İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı  (1996-2000)
 •  Ada Tıp Hastanesi ( Adapazarı) Pratisyen Doktor (1995 -1996)

Mesleki İlgi Alanları:

· Katarakt-Refraktif cerrahi

· Keratokonus tedavisi

· Medikal Retina


Üyesi Olduğu Dernekler:

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Katarakt ve Refraksiyon cerrahisi aktif üye
 • International Society of Cataract and Refractive Surgery
 • American Academy of Ophthalmology
 • European Society of Cataract and Refractive Surgeons
 • American Society of Cataract and Refractive Surgeons

 

Sertifikalar:

 • Intralase Training Program
 • Visx Star S4 Excimer Laser Physician Training Program
 • Visx WaweScan Wavefront System Operator Training
 • CustomVue Physician Certification Course
 • Visx Star S4 Excimer Laser System Operator Training
 • Visx University Practice and Development  Course
 • Certificate of Completion-Kamra Inlay
 • Visian ICL implantation certification
 • Acufocus KAMRA inlay online training
 • LENSX training program
 • FS200 Femtosecond Laser training program
 • Artisan Aphakia Official Training Course
 • Evo Visian  ICL  surgical an didactic  accreditation

 

Yayınlar, Poster ve Serbest Bildiri Sunuları:

 • Katarakt ve refraktif cerrahide tartışmalı konular   TOD 19. Mart Sempozyumu ( 8-10 Mart 2024) Adana
 • Refraksiyon kusurlarının tedavisinde kime hangi cerrahi : Yüzeyel TOD İstanbul şubesi aylık bilimsel toplantısı  21 Aralık 2023 İstanbul
 • Torik lens implantasyonunda işaretleme ve cerrahi yöntem (8-12 Kasım 2023) Antalya
 • Add-on ve Makula Göz içi lensler TOD 45.Bahar Sempozyumu (5-7 Mayıs 2023) İstanbul
 • Kataraktta tartışmalı konular Astigmat yönetiminde ilk tercihim torik IOL  TOD İstanbul şubesi aylık bilimsel toplantısı  19 Ocak 2023
 • Premium lens cerrahisinde emetropiye ulaşmak ve astigmat yönetimi TOD 55. Oftalmoloji kongresi (2-6 Kasım 2022) Antalya
 • Refraktif cerrahi sonrası presbiyopi düzelten göz içi lens takılabilir mi?  TOD 55. Oftalmoloji kongresi (2-6 Kasım 2022) Antalya
 • TOD: 6 . canlı cerrahi sempozyumu Panoptix toric implantasyonu 9-12 Haziran 2022 İstanbul
 • Miyopide tartışmalı konular ve çözüm önerileri (Yuvarlak masa) TOD 44. Bahar Sempozyumu (13-15 Mayıs 2022) İstanbul
 • Yüzey ablasyonlar TOD Nisan Kursu (1-3 Nisan 2022) Ankara
 • Özel göz içi lensler TOD 43.Kış Sempozyumu (21-23 Ocak 2022) Antalya
 • Refraktif lens değişimi ve multifokal lensler. TOD 55.Ulusal kongresi( 3-7 Kasım 2021) Antalya
 • Kitap bölümü:Marangoz D, Sipahier A. LASIK cerrahisi. Taşındı E, editör. Refraktif Cerrahide Güncel Konular. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.57-63
 • Geçmişten günümüze presbiyopi cerrahisi  TOD Cerrahi Sempozyumu (3-5 Eylül 2021)
 • TOD webiner Olgularla Presbiyopi Cerrahisi -Trifokal lensler 28 Nisan 2021
 • Refraktif cerrahi geçirmiş hastalarda göz içi lens seçimi TOD 40.Nisan kursu (3-4 Nisan 2021)
 • Add-on ve makular göz içi lensler TOD 2020 Sanal Ulusal kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik toplantısı (9-13 Aralık 2020)

• Premium GİL’ler ve astigmatizma yönetimi. Torik GİL sonuçlarının optimizasyonu TOD Webiner 4 Kasım 2020
• Impact 3 Katarakt ve astigmatizma yönetim çalıştayı Webiner (4-9 Ekim 2020)
• Refraktif cerrahide güncel tedavi yaklaşımları: Wavelight gelecek tedavi yöntemleri Alcon Webinar 4 Haziran 2020
• Trifokal göz içi lensler ve astigmatizma yönetimi 29 Mayıs 2020 Alcon Webinar• Katarakt ve Refraktif cerrahi beceri aktarım kursu : Topografide Pentacam Sistemi 1 Mart 2020 (Bursa TODEM)
• Refraktif lens cerrahisinde residüel refraksiyona yaklaşım TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (6-10 Kasım 2019) Antalya

• Toric lens işaretleme yöntemleri Impact 2 Karatakt ve Astigmat yönetimi çalıştayı (26-27 Ekim 2019) İstanbul
• Premium lens cerrahisinde IOL seçimi TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu (20-22 Haziran 2019) İstanbul
• Korneal çarpraz bağlama sonrası komplikasyonlar önleme ve yönetim Gözde gündem (19-21 Nisan 2019) Kıbrıs
• Fakik GİL komplikasyonları ve yönetimi TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (13-18 Kasım 2018) Antalya
• Canlı cerrahi Alcon Panoptix Toric implantasyonu TOD 2. Canlı cerrahi sempozyumu (28 Haziran-1 Temmuz 2018) İstanbul

• Astigmatizma yönetiminde diğer yöntemler Gözde Gümdem (23-25 Şubat 2018) Kıbrıs
• Refraktif katarakt cerrahisinde astigmatizma yönetimi TOD İstanbul Şubesi aylık bilimsel toplantı 18 Ocak 2018
• Refraktif cerrahi interaktif oturum – Moderatör TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (24-29 Ekim 2017) Antalya
• Refraktif cerrahide hasta ve yöntem seçimi 24 Nisan 2017 Retina Göz Hastanesi Bursa
• Femtosaniye laser destekli fakoemulsifikasyon cerrahisinde doğru hasta seçimi TOD 50. Ulusal Oftalmoloji kongresi (9-13 Kasım 2016) Antalya
• Refraktif cerrahide yöntem seçimi TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (9-13 Kasım 2016) Antalya
• Korneal refraktif cerrahide hasta seçimi ve topografik özellikler TOD bahar Sempozyumu ( 27-29 Mayıs 2016) İstanbul
• İşaretleme yöntemleri ve torik göz içi lens implantasyonu TOD Mart sempozyumu 11-13 Mart 2016 Adana
• Katarakt ve refraktif cerrahide olgu sunumları TOD Bursa şubesi aylık bilimsel toplantı (26 Şubat 2016) Bursa
• Femtosaniye laser destekli fakoemulsifikasyon cerrahisi standart cerrahiden farkları TOD İstanbul Şubesi aylık bilimsel toplantı (21 Ocak 2016) İstanbul

• Alcon Uydu Canlı Cerrahi TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (4-8 Kasım 2015) İstanbul
• Korneanın ektatik hastalıklarında topografi kılavuzlu excimer laser tedavisi ile kombine korneal çarpraz bağlama tedavisi : Panel TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (4-8 Kasım 2015) İstanbul
• Current Cataract and Refractive Surgery Telemedicine Centre of Kosova Sept 2015 Kosova

• Keratokonus hastalarında Topografi kılavuzlu Excimer laser ile kombine edilen Corrneal Çarpraz Bağlama tedavisinin erken sonuçları (TOD 48. Ulusal Oftamoloji Kongresi ) 5-9 Kasım 2014- Antalya
• Refraktif cerrahi : Cerrahi teknik (TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi ) 5-9 Kasım 2014 -Antalya
• Biometri TOD Bahar Sempozyumu (23-25 Mayıs 2014) İstanbul

• Refraktif cerrahide hasta seçimi ve topografi TOD İstanbul Şubesi aylık bilimsel toplantı(15 Mayıs 2014) – İstanbul

• Femtofako debate TOD 7. Canlı Cerrahi Sempozyumu (23-24 Şubat 2014) İstanbul
• Femto-Phaco luxury or essential ? 1 st International Ophthalmology Conference of Haifa Eye Hospital (16-18 January 2014) Bahreyn

• Çarpraz Bağlama (Crosslinking) tedavisi sonrası gelişen akut endotelit: Olgu sunumu. Ali Sipahier, Mithat Altuğ,Zerrin Tuncer (TOD 47.Ulusal Oftalmoloji Kongresi)

• Femtosaniye laser destekli fakoemulsifikasyon cerrahisinde arkuat insizyonların preoperatif astigmatizmayı düzeltmedeki etkinliği Ali Sipahier,Özbek Eren,Seçkin Erdem, Ercan Sağlam (TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
• Femtosaniye destekli fakoemulsifikasyon cerrahisi-debate TOD Bahar Sempozyumu ( 17-19 Mayıs 2013) –İstanbul
• Femsaniye laser ile fleb kaldırılması TOD İstanbul Şubesi aylık bilimsel toplantısı Nisan 2012-İstanbul
• Wavefront Tedavisi: TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 5. Canlı Cerrahi Sempozyumu 10-12 Şubat 2012
• Effect of Mitomycin C on Endoscopic Dacryocystorhinostomy Tayfun Apuhan, MD, Yavuz Selim Yıldırım, MD, Faruk Eroglu, MD, and Ali Sipahier, MD. J. Craniofac Sug 2011;22: 00
• Farklı hızda femtosecond laser (150Hz ve 30 Hz) ile oluşturulan fleblerin cerrahi işlem ve postoperatif dönemde elde edilen sonuçlar açısından değerlendirilmesi: Barış Yeniad,Ali Sipahier,Faruk Eroğlu,Ahmet Gücükoğlu (TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
• Keratokonus tanısıyla keraring implantasyonu uyguladığımız olgularda gelişen komplikasyonların değerlendirilmesi : Ali Sipahier,Berış Yeniad,Faruk Eroğlu,Ahmet Gücükoğlu (TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)I
• Intralase laserde fleb komplikasyonları Faruk Eroğlu,Ali Sipahier,Ahmet Gücükoğlu (TOD 43. Oftalmoloji Kongresi)
• Keratokonusta Keraring İmplantasyonu sonuçlarımız:Ali Sipahier,Faruk Eroğlu,Barış Yeniad,Ahmet Gücükoğlu. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2009;39,361-365
• Wavefront guided LASIK and iris registration in patients with mixed astigmatism : Barış Yeniad,Ali Sipahier,Faruk Eroğlu,Ahmet Gücükoğlu (27. congress of ESCRS)
• Multifokal Asferik göz içi lensleri ile görme: Ahmet Gücükoğlu, Ali Sipahier, Faruk Eroğlu (TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
• Keratokonus’ta Kerarring implantasyonu sonuçlarımız: Ali Sipahier,Faruk Eroğlu, Ahmet Gücükoğlu. (TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
• Optikal Koherens Tomografi ed; Hihmet Özçetin Retina Damar Tıkanmaları ve OKT
Sipahier A,Eroğlu F, Gücükoğlu A. 67-78, 2007- Pozitif Matbaa-Zeiss
• Mixt astigmatlı gözlerde iris tanıma sistemli wavefront tedavisi: Faruk Eroğlu, Ali Sipahier, Ahmet Gücükoğlu.(TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
• Multifokal silikon asferik göz içi lensleri: Ahmet Gücükoğlu,Faruk Eroğlu, Ali Sipahier (TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
• İris tanma sistemli wavefront tedavisi: Erken sonuçlarımız : Ali Sipahier, Faruk Eroğlu, Ahmet Gücükoğlu (TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
• Değişik glokom tiplerindeki trabekülektomi sonuçlarımız: Ali Sipahier, Belgin İzgi, Gülçin Türker . Türk Oftalmoloji Gazetesi 2004; 34(1):20-30
• Glokom ve Optik disk : F.Yeşim Demirci, Ali Sipahier. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1999;29(2):180-187
• Dirençli makula ödemlerinde triamcinolone acetonid (İVTA) uygulanması: Hakan Özpolat, Ali Sipahier ( TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
• Proliferatif diabetik makulopatide pars plana vitrektomi: Ali Sipahier, Gülin Nohutçu, Ercan Sağlam (TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
• Intraocular pressure-lowering effects of latanoprost monotheraphy versus combination theraphy of timolol and pilokarpine. A randomized, open label multicenter study in patients with open-angle glaucoma or oculer hypertension : Latanoprost study group
(SOE 1999 – The 12. congress of European Society of Ophthalmology)
• Göz içi yabancı cisimlerde pars plana vitrektomi: Ali Sipahier. Nur Kır, Cahit Özgün, Ercan Öngör (TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)

Refraktif cerrahi geçirmiş hastalarda göz içi lens seçimi TOD 40.Nisan kursu (3-4 Nisan 2021)


Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

 • TOD 19. Mart Sempozyumu ( 8-10 Mart 2024) Adana
 • TOD 57.Ulusal kongresi (8-12 Kasım 2023) Antalya
 • ESCRS Congress (8-12 Eylül 2023) Viyana -Avusturya
 • TOD 45. Bahar Sempozyumu(5-7 Mayıs 2023) İstanbul
 • TOD 56. Oftalnoloji kongresi (2-6 Kasım 2022) Antalya
 • Refractive Surgery Subspeciality day ( 30Eylül 2022 )Chicago USA
 • American Academy of Ophthalmology (30 Eylül-4 Ekim 2022) Chicago USA
 • TOD Nisan Kursu (1-3 Nisan 2022) Ankara
 • TOD 43.Kış Sempozyumu (21-23 Ocak 2022) Antalya
 • TOD 55.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (3-7 Kasım 2021) Antalya
 •  TOD Canlı Cerrahi Sempozyumu (3-5 Eylül 2021)
 • TOD 40.Nisan kursu (3-4 Nisan 2021)
 • 2020 Sanal Ulusal kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik toplantısı (9-13 Aralık 2020)
  • Alcon Technology Summit (30 Kasım-1 Aralık 2019) Atina-Yunanistan
  • TOD 53. Ulusal Oftalmolji Kongresi (6-10 Kasım 2019) Antalya
  • Impact Katarakt ve Astigmat yönetimi çalıştayı (26-27 Ekim 2019) İstanbul
  • ESCRS Congress (14-18 Eylül 2019) Paris -Fransa
  • TOD 3. Cerrahi Sempozyumu (20-22 Haziran 2019) istanbul
  • ASCRS Congress (3-7 Mayıs 2019) San Diego -USA
  • ASRS Refractive Day (3 Mayıs 2019) San Diego-USA
  • Gözde gündem (19-21 Nisan 2019) Kıbrıs
  • TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (13-18 Kasım 2018) Antalya
  • TOD 2. Canlı cerrahi sempozyumu (28 Haziran-1 Temmuz 2018) İstanbul
  • TOD Bahar Sempozyumu (11-13 Mayıs 2018) İstanbul
  • ASCRS Congress (13-17 April 2018) Washington-USA
  • Gözde Gündem (23-25 Şubat 2018) Kıbrıs
  • TOD 51.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (24-29 Ekim 2017) Antalya
  • ESCRS Congress (7-11 Ekim 2017) Lizbon-Portekiz
  • Alcon Wavelight Tecnology Users Meeting (30 Haziran-2 Temmuz 2017) Viyana-Avusturya
  • TOD 1. Canlı Cerrahi günleri (16-18 Haziran 2017) İstanbul
  • TOD Bahar Sempozyumu (26-28 Mayıs 2017) İstanbul
  • ASCRS Congress(5-9 Mayıs 2017) Los Angeles- USA
  • ASCRS Refractive Day 2017 5 Mayıs 2017 Los Angeles -USA
  • Alcon Future opinion leader program (2-3 Aralık 2016) Frankfurt-Almanya
  • TOD 50. Ulusal Oftalmoloji kongresi (9-13 Kasım 2016) Antalya
  • ESCRS Congress (10-14 Sept 2016) Kopenhag _Danimarka
  • TOD Bahar Sempozyumu (27-29 Mayıs 2016) İstanbul
  • TOD Mart Sempozyumu (11-13 Mart 2016) Adana
  • TOD 2. Retina Günleri (5-6 Aralık 2015) İstanbul
  • TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (4-8 Kasım 2015) İstanbul
  • KRCB aktif üye toplantısı (9-11 Ekim 2015) Bodrum
  • Alcon Wavelight Users meeting (19-21 June 2015) Hamburg -Almanya
  • TOD Bahar Sempozyumu (22-24 Mayıs 2015) İstanbul
  • ASCRS Congress (17-21 April 2015) San Diego USA
  • 19th winter meeting of ESCRS (20-22 Feb 2015) İstanbul
  • TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (5-9 Kasım 2014) Antalya
  • TOD Bahar Sempozyumu (23-25 Mayıs 2014) İstanbul
  • ASCRS Congress (25-29 April 2014) Boston- USA
  • TOD 7. Canlı Cerrahi Sempozyumu (23-24 Şubat 2014) İstanbul
  • 1 st International Ophthalmology Conference of Haifa Eye Hospital (16-18 January 2014) Bahreyn• TOD 1.Retina günleri (7-8 Aralık 2013) İstanbul• TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (6-10 Kasım 2013) Antalya
  • Alcon Wavelight Technology Users Meeting (31 Mayıs-2 Haziran 2013) Nurumberg-Almanya
  • TOD Bahar Sempozyumu ( 17-19 Mayıs 2013) –İstanbul
  • ASCRS Congress (19-23 Nisan 2013) San Fransisco-USA

  • TOD KRC 6. Canlı Cerrahi Sempozyumu (23-24 Şubat 2013) İstanbul
  • 30 rd Congress of ESCRS (8-12 Eylül 2012) Milano- Italy
  • TOD KRC 5. Canlı Cerrahi Sempozyumu (10-12 Şubat 2012) Ankara
  • American Academy of Ophthalmology (22-25 Ekim 2011) Orlando- USA
  • Refractive Surgery Subspeciality day (21-22 Ekim 2011) Orlando – USA
  • TOD 45. Ulusal Kongresi 5-9 Ekim 2011 Girne
  • TOD 34. Bahar Sempozyumu – Glokom (13-15 Mayıs 2011) İstanbul
  • 15. Winter meeting of ESCRS (18-20 Şubat 2011) İstanbul
  • Refractive Surgery Subspeciality day (14-15 Ekim 2011) Chicago -USA
  • American Academy of Ophthalmology (15-19 Ekim 2010) Chicago -USA
  • 27. Congress of ESCRS (12-16 Eylül 2009) Barselona- İspanya
  • Communication,complications and astigmatism in contact lens practice course (13-14 Temmuz) Prag-Çek Cumhuriyeti
  • 29. Ulusal Oftalmoloji Kursu- Katarakt (10-12 Nisan 2009) Ankara
  • TOD KRC 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu (14-15 Şubat 2009) İstanbul
  • TOD 42: Ulusal Oftalmoloji Kongresi (19-23 Kasım 2008) Antalya
  • 26. Congress of the ESCRS (13-17 Eylül 2008) Berlin-Almanya
  • 28. Ulusal Oftalmolji Kursu- Retina Güncel Tanı ve Tedavi (11-13 Nisan 2008) Ankara
  • TOD KRC 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu (23-24 Şubat 2008) İstanbul
  • Refractive Surgery Subspeciality Day ((8-9 Kasım 2007) New Orleans-ABD
  • American Academy of Ophthalmology (10-13 Kasım 2007) New Orleans-ABD
  • TOD KRC 1. Canlı Cerrahi Sempozyumu (10-11 şubat 2007) İstanbul
  • TOD Kış Sempozyumu- Vitreoretinal cerrahide yenilikler (16-18 Şubat 2007) İstanbul
  • TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (28 Ekim-1 Kasım 2006) Antalya
  • Black sea Ophtalmological Society 3’rd International Congress (August 25-28, 2005) İstanbul
  • Offical ISRS/AAO Refractive Surgery Course ( June 10-12, 2005) İstanbul
  • TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (9-13 Ekim 2004) Antalya
  • TOD 27. Bahar Sempozyumu (7-9 Mayıs 2004) İstanbul
  • 24. Ulusal Oftalmoloji Kursu –Refraktif Cerrahi (2-4 Nisan 2004) Ankara
  • TOD 37. Oftalmoloji Kongresi (4-8 Ekim 2003) İstanbul
  • TOD 36. Oftalmoloji Kongresi (5-9 Ekim 2002) Ankara
  • Uludağ 2002 Oftalmoloji Günleri (8-10 Mart 2002) Mudanya
  • TOD 35. Ulusal Kongresi (23-26 Eylül 2001) İzmir
  • 21. Ulusal Oftalmoloji Kursu- Makula hastalıkları (6-8 Nisan 2001) Ankara
  • TOD 33. Ulusal Kongresi (1-6 Ekim 1999) İzmir
  • The 12. congress of European Society of Ophthalmology (27-30 Haziran 1999) Stockholm-İSVEÇ
  • 19. Ulusal Oftalmoloji Kursu-Görüntüleme yöntemleri (9-11 Nisan 1999)
  • 31. Panhellenic Opthalmological Congress (27-31 Mayıs 1998) Halkidiki Yunanistan
  • 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (15-20 Eylül 1998) Bursa
  • 10. Yaz Sempozyumu (27-29 Haziran 1997) Kuşadası
  • 20. Kış Sempozyumu- Optik sinir başı (4-7 Aralık 1997) Antalya