Prematüre Retinopatisi

Prematüre Retinopatisi

Prematüre retinopatisi (ROP) nedir?

 ROP düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde görülen, körlüğe yol açabilecek bir hastalıktır
ROP için risk faktörleri nelerdir?
1300 gr altındaya da 30 haftadan küçük doğan tüm bebekler
1500 gr altındave 32 haftadanküçük doğan ve yoğun bakımda oksijen tedavisi alan bebekler
Prematüre doğup, tekrarlayan apne, ağır sepsis, kan transfüzyonu ya da kan değişimi, kafa içi kanama geçiren bronkopulmoner displazisi, solunum güçlüğü sendromu ya da ductus arteriyozus açıklığı olan bebekler,annesinde  preeklampsi ve diabet olan bebekler ROP gelişimi için risk altındadırlar
ROP muayenesi ve takibi nasıl yapılır?
ROP muayenesi damla anestezi ile  bebeklerin göz bebekleri büyütülerek yapılan retina adını verdiğimiz gözün sinir tabakasının incelendiği bir muayenedir. Prematüre bebeklerde ilk ROP muayenesi doğumdan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır. Daha sonra hastalığın varlığına ve seviyesine göre 1 ya da 2 hafta aralarla bebek term (doğması gereken zaman) oluncaya kadar muayene tekrarlanır.
ROP  tedavisi
ROP’un tedavisinde en önemli aşama düzenli takiptir. İstatistiki olarak ROP gelişen hastalarun %80’i, kendiliğinden geriler ve takip edilen bebeklerin %8 inde  tedavi gerekir.
 Eşik hastalık adını verdiğimiz hastalık  seviyesini zamanında saptanırsa  ve acil olarak  argon  laser tedavisi  ya da duruma göre  göz içi  damarlanmayı baskılayan ilaç (Anti-VEG-F) tedavisi  uygulanırsa  ROP gelişen bebeklerin kör olmasını engellenebilir.
Zamanında tesbit edilemeyen  ya da  tedaviye  rağmen hastalığı ilerleyen olgularda vitrektomi ameliyatı uygulanır. Bu ameliyatın sonuçları maalesef her zaman yüz güldürücü olmamaktadır.