Renk körlüğü

Renk körlüğü, belirli renkleri kısmen veya tamamen görememe,ayırt…