Glokom Nasıl Teşhis Edilir

Glokom Nasıl Teşhis Edilir?
Bu durumun tanısı sadece göz doktorlarınca konabilmektedir. Özellikle, kronik açık açılı glokom adı verilen en sık görülen glokom çeşidinde, eğer göziçi basıncı çok yüksek seviyelerde değilse hastalık hiçbir belirgin belirti vermeden sinsi olarak seyreder. Glokom, çoğunlukla başka bir nedenle, sıklıkla da sıradan bir gözlük muayenesi veya basit nedenlerle doktora başvuran hastalarda yapılan muayene sırasında tesadüfen teşhis edilir. Bu nedenle göz muayenesi sırasında göz tansiyonunun ölçülmesi ihmal edilmemelidir.
Bu hastalığın tedavisini de sadece göz doktorları verebilmektedir. Tonometre adı verilen cihazlarla göz tansiyonu ölçülür, optik sinir göz dibi muayenesinde incelenir ve gerekirse glokoma yönelik testler yapılır. Testler göz doktoru tarafından gerekli görülen hastalara yapılmaktadır.Ayrıca, bir kısım hastada akut glokom krizi denilen ve göziçi basıncının ani olarak çok yüksek düzeylere yükselmesiyle ortaya çıkan, şiddetli göz ağrısı, başağrısı, gözün kıpkırmızı olması, bulantı, kusma gibi gürültülü bir tabloyla kendini gösterir. Bu durumda teşhis çok kolaydır ve acil tedavi gerekir.
Glokomun en iyi tespit yöntemi düzenli göz muayenelerine gitmektir. Göz doktoru bu hastalığı tespit etmek için aşağıdaki muayeneleri ve testleri uygular Glokom teşhisinde sadece tansiyon değeri ve muayene bulguları yeterli olmayıp özellikle erken tanıda görme siniri fonksiyonlarını ve anatomik yapısın değerlendiren testlerde önemlidir:
– Göz tansiyonu ölçülmesi(Göz Basıncı):
Günümüzde en yaygın kullanılan iki yöntem vardır. Bunlardan birinde göz damlayla uyuşturularak alet göze değdirilir. Diğerinde ise hava ile ölçüm yapıldığı için göze herhangi birşey damlatılmaz.
– Gözün drenaj açısının incelenmesi: 
Diğer yöntemlerle şüphe uyanırsa uygulanır.
– Görme sinirinin muayenesi ( Oftalmoskopi ):
Göz dibi muayenesi yaparak göz sinirleri incelenir.Göz içi basıncının yüksekliğine bağlı olarak oluşan görme sinirindeki çukurlaşma gözlenir.

Normal Görme Siniri

Glokomlu Hastalarda Görme Sinirinde Çukurlaşma

Glokomlu Hastalarda Görme Sinirinde Çukurlaşma
– Görme alanı:
Görme siniri hasarını fonksiyonel olarak gösterir. Günümüzde genellikle bilgisayarlı olanı tercih edilmektedir. Bu metodda çene yarım küre şeklindeki bir cihazın önüne yerleştirilir. Işık gördükçe hastadan düğmeye basması istenir. Testin sonunda bilgisayar görme alanını kağıda basarak verir.
Görme siniri fonksiyonlarının değerlendirilerek, görme sinirindeki tahribatı gösteren görme alanı bozulmaları saptanmaktadır.

Normal Görme Alanları

Glokoma Bağlı Görme Alanı Hasarları
– Görme Sinir Başı ve Sinir liflerinin İncelenmesi
NFA, OCT gibi Çeşitli yöntemlerle göz sinirinin hasarının varlığının ve derecesinin belirlenmektedir.
Sinir Lifi Analizi Testi (NFA: Nerve Fiber Analyzer) Bu test ile ile sinir lifi kalınlıkları ölçülür.Glokom hastalıgında sinir lifi kalınlıklarında incelmeler saptanır.
Optic Coherence Tomograpy: Optik Sinir Başının değerlenidirilmesi
Bu test ile Glokom Hastalığında Optik Sinir başında gözlenen çukurlaşma incelenir
Glokom hastalığı teşhisi için Kornea kalınlığı ölçülür.
Glokom Hastalığında Takip
Glokomlu hastalar, göziçi basıncı düzeyi, görme sinirinin ve görme alanının durumu birlikte değerlendirilerek izlenirler ve yine bu bulgulara bakılarak ilaç tedavisine veya ameliyata karar verilir. Hatırlayın ki; glokom herkeste olabilir. Glokoma bağlı görme kaybını önlemenin tek yolu erken tanıdır. Bu nedenle düzenli aralıklarla göz muayenelerinin yapılması önemlidir.