Şaşılık – Pediatrik Oftalmoloji

Şaşılık – Pediatrik Oftalmoloji

Çocuklar hangi sıklıkla muayene edilmelidirler?

Çocuğun gözünde herhangi bir şikayet olmasa bile doğumsal anomalileri saptayabilmek içinilk 1 yaş içinde göz muayenesi yapılmasındabüyük fayda vardır. Herhangi bir sorun saptanmazsa 3 -4 yaşlarında ve okula başlamadan önce göz muayenesini tekrarlanır.
Yoğun bilgisayar kullanımı, televizyon, ders yoğunluğu gibi görsel uyaranların fazlalığı nedeniyle son yıllarda çocukların büyük bir kısmındakırılma kusurları saptanmaktadır bu nedenleşikayeti olamayan çocuklarda bileen az 2 yılda bir göz muayenesi yapılmasında fayda vardır. Muayene sırasındagözlük ihtiyacı ortaya çıkmışsa doktorun tavsiyesi üzerine 6 ay ya da yılda bir kez muayene tekrarlanır.
Kliniğimizde kullandığımız pediatrik otorefraktometre ile küçük çocuklarda bile göz kusurları kolaylıkla saptanabilmektedir
Şaşılık nedir?
Gözlerin tam karşıya bakarken paralel olmamasına şaşılık denir. Bu durum her bir gözdeki 6 kasın birinin ya da birkaçının düzgün fonksiyon görmemesinden kaynaklanır.Göz kaymaları içe, dışa aşağıya ya da yukarıya doğru görülebilir.
Yalancı şaşılık nedir?
sasilikBebeklerde sık olarak izlenen burun kökü basıklığı özellikle yan bakışlarda içe kayma izlenimi ortaya çıkarabilir. Yüz asimetrisi ve göz kapağı anomalilerinde de görülebilen bu duruma yalancı şaşılık ya da kaymaadı verilir. Yalancı kaymalarda herhangi bir tedavi uygulanmaz .
Şaşılık sebepleri nelerdir?
Şaşılık doğumsal olabileceği gibi düzeltilmeyen kırılma kusurlarına (miyop, hipermetrop, astigmat), göz kaslarının anomalilerine,nörolojik hastalıklara ve travmayabağlı ortaya çıkabilir.
Şaşılığın belirtileri nelerdir?
Gözlerin farklı yönlere bakması
Baş ağrısı
Çift görme
Parlak ışıktatek gözün kapatılması
Başı bir yana eğerek bakma
Bulanık görme
Gözünde kayma şüphesi olan bebekler ne zaman doktora götürülmelidirler?
Şaşılık konusunda yanlış bilinen bir inanış çocuk belli bir yaşa gelinceye kadar kaymanın normal olabileceğidir.Maalesef bazı çocuk hekimleri de hastaları bu şekilde yönlendirebilmektedir. Gerçek olan her türlü kaymanın patolojik olduğudur.Doğumsal katarakt, göz içi tümörleri gibisebepler de gözdekayma oluşturabileceği için şüpheli durumlarda derhal bir göz hekimine gözükmek gerekir.
Şaşlığın tedavisinde hangi yöntemler kullanılır?
1)Gözlük kulanılması: Şaşlığı en yaygın görülen nedeni düzeltilmemiş refraksiyon kusurlarıdır. Özelikle 2-3 yaş civarında ortaya çıkan bu tür kaymaların tedavisindemutlaka gözlük kullanılması gerekir. Gözlükle hem görme kalitesi yükselir hem de çoğunlukla kayma ortadan kalkar.Şaşılık tedavisinin uzun süren zahmetlibir tedavi olduğu unutulmamalıdır.
2)Kapama tedavisi: Şaşılığa ya da iki göz arasında numara farkına bağlı göz tembelliği gelişen olgulardamutlaka uygulanması gereken bir tedavidir.
3)Ortoptik tedavi: Görme yeteneğini ve üç boyutlu görme hiisini arttırmak amacıyla uygulanan tedavilerdir
4)Cerrahi: Refraksiyon kusuruna bağlı olarak gelişmeyenya da gözlük ile istenilen seviyede düzeltilemeyen kaymalardauygulanan bir yöntemdir. Cerrahi tedavi gözlükten kurtulmak için yapılan bir tedavi değildir.Ameliyat sonrası gerekiyorsa gözlük kullanılmaya devam edilir.
Göz tembelliği nedir, nasıl tedavi edilir?
Göz tembelliği birgözündüzeltilmiş görme keskinliğinin diğer göze göre düşük olmasıdır.Görme ,bebeklikten itibaren beynin öğrendiği bir yetenektir.Şaşılık, yüksek göznumarası, doğumsal katarakt gibi nedenlerle bir gözden beyindeki görme merkezine yeteri kadar uyarı gitmezse o gözün görme yetisi diğerine göre düşük olur.
Göz tembelliğinin tedavisindealtta yatan sorunun gidermek ve sağlam gözün kapatılarak tembel gözün çalıştırılmasıesastır.